JAK PRACUJEMY:

Pracujemy w podejściu integratywnym, które integruje różne podejścia psychoterapeutyczne, włącznie z ujęciem systemowym. W pracy psychoterapeutycznej uwzględniamy stosowanie metod zaczerpniętych z różnych podejść psychoterapeutycznych, indywidualnie dobieranych do pacjenta i jego zgłoszenia. W podejściu integratywnym systemowym psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz również temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi jego życia.

Swoją pracę poddajemy superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów m.in. Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej
i Systemowej (PTPIiS), które należy do Polskiej Federacji Psychoterapii, European Association of Psychotherapy (EAP), osób rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kierujemy się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy.

Zanim zacznie się psychoterapia pierwszym etapem naszej pracy jest konsultacja, w czasie której osoba zgłaszająca się do gabinetu przedstawia kłopot, z jakim się przychodzi. Podczas rozmowy formułowany jest problem oraz wynikające z tego cele psychoterapii, czyli do czego ma ona prowadzić. Pacjent może w tym czasie bardziej zrozumieć specyfikę swoich trudności, trochę poznać psychoterapeutę, rozeznać się w proponowanych przez niego metodach pracy. W trakcie konsultacji może się okazać, że wskazana jest konsultacja z innym specjalistą np. psychiatrą czy lekarzem innej specjalności. Ten etap może obejmować od 1 do 10 spotkań konsultacyjnych.

Pacjent zapoznaje się z regulaminem gabinetu, ustalane są zasady współpracy, co składa się na tak zwany kontrakt terapeutyczny. Po ustaleniu kontraktu terapeutycznego i zakończeniu etapu konsultacji oraz za zgodą osoby zainteresowanej rozpoczyna się psychoterapia.

ZESPÓŁ OŚRODKA

Monika Semczuk-Sołek - magister psychologii, psychoterapeuta certyfikowany (ECP), trener umiejętności psychospołecznych, specjalista organizacji pomocy społecznej;

Kontakt:

tel. 691 739 444

Magdalena Hoda-Kloc - magister psychologii, psychoterapeuta

Kontakt:

tel. 663 753 483

Tomasz Kloc - magister psychologii, psychoterapeuta

Kontakt:

tel. 693 399 710

Adam Sołek - magister psychologii, superwizor psychoterapii, psychoterapeuta certyfikowany (ECP, PTPI), certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Kontakt:

tel. 691 739 860