Witamy na stronie

 

Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej

„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.” 

 

~Albert Einstein

W życiu bywa różnie. Pojawiają się trudności, przeszkody na drodze realizacji planów, w których trudno znaleźć rozwiązanie prowadzące do harmonii i spokoju. Zdarzają się sytuacje, w których można mieć wrażenie, że życie nas przerasta albo że tracimy coś ważnego. Mogą im towarzyszyć niepokój, lęk a nawet poczucie bezradności. Bywa też tak, że czujemy napięcie albo mamy wrażenie, że coś jest nie tak, ale nie możemy zidentyfikować o co chodzi. Cytując za C.G.Jung: "Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem".

Psychoterapia umożliwia nieświadome uczynić świadomym, znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, odnaleźć przyczyny trudności i umożliwić odnalezienie własnej drogi życia.

 

Jeżeli jesteś w trudnym momencie życia, obserwujesz u siebie niepokojące objawy w postaci np. bólów somatycznych, natrętnych myśli, zachowań, fobii, zaburzeń jedzenia, uzależnień, niekontrolowanych zachowań, pojawia się poczucie samotności lub przekonanie, że powinno się samemu / samej poradzić z problemem, jest trudność w porozmawianiu z ludźmi o tym, co wydaje się istotne lub lęk przed odrzuceniem poglądów przez innych, w takich sytuacjach pomocna jest psychoterapia. 

 

"Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie." Erich Fromm

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej - pomoc psychologiczna i psychoterapia

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Stosuje się ją również do "pracy nad sobą i nad swoim rozwojem". Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami.

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów/psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią, którzy postanowili stworzyć wspólne miejsce oferujące możliwość korzystania z psychoterapii i innych form rozwoju osobistego. 
W naszym Ośrodku pracują psychoterapeuci, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii, posiadający certyfikaty psychoterapeutyczne lub będący w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Czerpiąc z naszego wykształcenia, licznych doświadczeń zawodowych oraz zdobytych kwalifikacji członkowie Zespołu Ośrodka w swojej ofercie proponują szerokie formy pracy obejmujące wiele obszarów. Naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy osobom zainteresowanym psychoterapią w kontrakcie indywidualnym bądź w ramach pracy grupowej.