Witamy na stronie

 

Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej

„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.” 

~Albert Einstein

Cytując za C.G.Jung: 

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem".

 

Psychoterapia umożliwia nieświadome uczynić świadomym, znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, odnaleźć przyczyny trudności i umożliwić odnalezienie własnej drogi życia.

 

Jeżeli jesteś w trudnym momencie życia, obserwujesz u siebie niepokojące objawy w postaci np. bólów somatycznych, natrętnych myśli, zachowań, fobii, zaburzeń jedzenia, uzależnień, niekontrolowanych zachowań, pojawia się poczucie samotności lub przekonanie, że powinno się samemu / samej poradzić z problemem, jest trudność w porozmawianiu z ludźmi o tym, co wydaje się istotne lub lęk przed odrzuceniem poglądów przez innych, w takich sytuacjach pomocna jest psychoterapia. 

 

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów/psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią. Połączyła Nas pasja zawodowa. Wspólne  zainteresowania i cele przyczyniły się do stworzenia miejsca, do którego zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy, wsparcia i rozwiązań oraz poszukujących odpowiedzi na pytania, na które samemu trudno je znaleźć, chcących skorzystać z psychoterapii i innych form rozwoju osobistego. 
Dzięki wieloletnim szkoleniom m.in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz w ramach uczestnictwa w licznych warsztatach i szkoleniach, zdobywaliśmy wiedzę niezbędną do prowadzenia psychoterapii. 

 

"Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie." 

Erich Fromm

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Ośrodka

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej - pomoc psychologiczna i psychoterapia

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Stosuje się ją również do "pracy nad sobą i nad swoim rozwojem". Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami.

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów/psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią, którzy postanowili stworzyć wspólne miejsce oferujące możliwość korzystania z psychoterapii i innych form rozwoju osobistego. 
W naszym Ośrodku pracują psychoterapeuci, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii, posiadający certyfikaty psychoterapeutyczne lub będący w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Czerpiąc z naszego wykształcenia, licznych doświadczeń zawodowych oraz zdobytych kwalifikacji członkowie Zespołu Ośrodka w swojej ofercie proponują szerokie formy pracy obejmujące wiele obszarów. Naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy osobom zainteresowanym psychoterapią w kontrakcie indywidualnym bądź w ramach pracy grupowej.