CENNIK

Konsultacja psychoterapeutyczna (50 minut) - od 140 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 minut) - od 140 zł

Psychoterapia pary/małżeńska (od 60 do 90 minut) - od 160 zł

Psychoterapia rodziny (90 minut) - od 200 zł

Dla osób zamieszkałych poza granicami Polski realizowanych on-line możliwość płatności przelewem w EUR:

Konsultacja psychoterapeutyczna (50 minut) - od 30 EUR

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 minut) - od 30 EUR

Psychoterapia grupowa, warsztaty i treningi rozwojowe - informacje organizacyjne, harmonogram i cennik ustalane indywidualnie dla każdej organizowanej grupy.

Istnieje możliwość płatności gotówką lub przelewem na numer konta wskazany przez psychologa/psychoterapeutę.


Na życzenie pacjenta wystawiamy faktury VAT. Prosimy o tym fakcie powiadomić dzień przed sesją i płatnością, zgodnie z nowymi przepisami od 2020 r. w przypadku wystawienia paragonu, nie będzie możliwości zmiany na fakturę.

Zasady płatności w Ośrodku:

  1. Odpłatność za konsultację lub sesję.

Opłatę za zrealizowaną konsultację lub sesję należy dokonać po jej zrealizowaniu u specjalisty lub na wskazane przez niego konto bankowe. Uwzględnia się odstępstwa od tej reguły zgodnie z decyzją specjalisty.

  1. Odwołanie konsultacji lub sesji.

Osoba, która chce odwołać wizytę, powinna najpóźniej dzień przed terminem konsultacji lub sesji psychoterapii poinformować o tym fakcie psychologa/psychoterapeutę, z którym jest umówiona (do godz. 21:00). Od momentu umówienia wizyty traktujemy ją jako ostatecznie zarezerwowaną dla Państwa w terminie wskazanym przez specjalistę. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana dnia poprzedzającego, najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą, musi zostać ona opłacona w 100 %, zgodnie z Zasadami Pracy obowiązującymi w Ośrodku. Uwzględnia się odstępstwa od tej reguły zgodnie z decyzją specjalisty w zakresie wysokości opłaty w sytuacjach losowych.