"Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.”

Oscar Wilde:

people sitting on grass field during daytime
people sitting on grass field during daytime

Adam Sołek

- magister psychologii, psychoterapeuta certyfikowany (ECP, PTPI), superwizor psychoterapii, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Wykształcenie i kwalifikacje, m.in:

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski - mgr psychologii

 2. Instytut Psychologii Zdrowia - trener umiejętności psychospołecznych

 3. Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień - psychoterapia uzależnień,

 4. Taunus - Institut für Systemaufstellungen (w Bad Homburg) - terapeuta systemowy.

 5. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (wcześniej Krótkoterminowej) w Krakowie:

 • Szkolenie specjalizacyjne na superwizora psychoterapii

 • 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej

 • Metody pracy z ciałem w praktyce psychoterapeuty - rocznne szkolenie (230 godzin) prowadzone przez Katarzynę Węglorz-Makuch, psychologa, psychoterapeuty: EAGT, EAP, PFP, trenera, superwizora.

 • DSM-IV-TR - intensywny kurs diagnozy klinicznej

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych

 • Psychoterapia krótkoterminowa

 • Psychoterapia zaburzeń depresyjnych

 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie — st. I i II - Psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii (self-experience)– kurs

 • Warsztat: "Pomaga człowiek — nie technika" - Warsztat doświadczenia własnego dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, osób prowadzących pomoc psychologiczną, pracowników socjalnych, mediatorów, doradców, interwentów kryzysowych, itp.

 • Hipnoza w psychoterapii i medycynie.

 • „Normalne jedzenie – w poszukiwaniu harmonii między ciałem a umysłem. Praca z osobami objadającymi się”.

Ponadto:

 1. NLP Master Practitioner - szkolenie certyfikacyjne kurs

 2. Practitioner of NLP - szkolenie certyfikacyjne organizowane przez Polski Instytut NLP

 3. Praktyka NLP i Mistrza NLP.

Doświadczenie zawodowe:

 • psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego "Psycho-Med" w Tomaszowie Lubelskim

 • psychoterapeuta Poradni Psychologicznej przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RESORT- MED” w Zamościu,

 • psychoterapeuta szkoleniowy w ramach realizowanych szkoleń i szkoleniowych grup terapeutycznych - Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

 • od 2001 roku w obszarze doradztwa zawodowego oraz jako trener i wykładowca przy realizacji projektów unijnych.

 • psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym gm. Susiec i Lubycza Królewska

 • psychoterapeuta w Ośrodku Interdyscyplinarnej Pomocy Poszkodowanym w Przestępstwach.

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • European Association for Psychotherapy,

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej

 • Polska Federacja Psychoterapii.

W superwizji prowadzonej przez m.in. superwizorów Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej i Systemowej Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej w Krakowie.

Kontakt:

tel. 691 739 860