"Prawdą jest to, co prowadzi do miłości"
Andrzej Nehrebecki

Tomasz Kloc

- magister psychologii, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Wykształcenie psychologiczne zdobyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dodatkowo ukończyłem studium pedagogiczne. Dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii podjąłem w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie ukończyłem

4-letnie Studium Psychoterapii. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu zaawansowanym PROFI, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i kwalifikacje psychoterapeutyczne biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych:

- psychoterapia i poradnictwo,

- diagnoza kliniczna DSM-V,

- psychoterapia zburzeń lękowych,

- psychoterapia zaburzeń depresyjnych,

- psychoterapia par,

- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii,

- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii- kurs zaawansowany.

Udział w konferencjach:

- MetaSystemowa psychoterapia uzależnień,

- Międzynarodowa Konferencja Polskiej Federacji Psychoterapii, Niezależnych Psychoterapeutów Kryzysowych Ukrainy i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej pt. “Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość”,

- Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych,

- ,,O stawaniu się psychoterapeutą” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie,

- ,,Integratywna psychoterapia systemowa” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie,

- XV Konferencje Naukowa ,,Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - FASD organizowanej przez PPP Nr 1 w Zamościu, PARPA, Prezydent Miasta Zamość.

Ponadto ukończyłem również inne szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie psychologii, m. in.:

- psychiatria środowiskowa,

- terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie;

- warsztatowa praca z grupą;

- wybrane zagadnienia z seksuologii i profilaktyki STI;

- podstawy pracy psychoprofilaktycznej /socjoterapeutycznej/ (w tym trening interpersonalny) i inne.

Jestem autorem publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z zakresu psychologii.

Dotychczas doświadczenia zawodowe zdobywałem w świetlicy socjoterapeutycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku interwencji kryzysowej, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym- opiniując na potrzeby sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich (jako biegły sądowy), a także pracując w licznych projektach (przeznaczonych dla uczniów w różnym wieku, np. z zakresu profilaktyki, kulturoterapii , dla bezrobotnych- wsparcie, aktywizacja zawodowa ). Opracowywałem i realizowałem autorskie programy specjalistycznych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej.

Obecnie pracuję w instytucji zajmującej się wspieraniem rodzin doświadczających trudności (poradnictwo i terapia), rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej; w gabinecie prywatnym będącym częścią szerszej inicjatywy psychoterapeutów funkcjonującej pod nazwą Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej, dodatkowo pracuję jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie oraz pod superwizją koleżeńską zespołu psychoterapeutów Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej.

Kontakt:

tel. 693 399 710