Oferta Zespołu:

gallery/winter-1992082__340

Najczęstsza forma psychoterapii oparta na relacji indywidualnej klienta / pacjenta z psychoterapeutą. 

gallery/c85d6546f3fba20decff8e52f406d5c2

Psychoterapia par (malżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Może odbywać się z jednym psychoterapeutą lub może być prowadzona przez dwóch terapeutów.

gallery/hand-3343738__340

Psychoterapia rodziny zajmuje się sytuacjami kryzysowymi, konfliktami, komunikacją, relacjami rodzinnymi, dociekając przyczyn i ich powiązań z powstałymi zaburzeniami chorobowymi jej członków.

gallery/team-spirit-2447163__340

Forma psychoterapii prowadzona grupowo.  Udział w grupie jest samodzielną postacią leczenia problemów psychicznych. Może również stanowić kontynuację psychoterapii indywidualnej bądź pary. Może ponadto wspomagać leczenie chorób somatycznych takich jak: choroby nowotworowe, neurologiczne, autoimmunologiczne etc.

gallery/equinox-2194645__340

Warsztat jest to forma grupowych oddziaływań dydaktycznych zakładająca bezpośredni kontakt psychoterapeuty lub trenera z uczestnikami.