O PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent ma możliwość uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chce je zmieniać. Jeśli zaś chce zmiany, ma możliwość pracować nad tym, aby je określić i wprowadzić w życie.

Jest wiele podejść psychoterapeutycznych i metod pracy, jednakże badania wskazują, że ważnym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja z psychoterapeutą a nie sama technika.

 

KIM JEST PSYCHOTERAPEUTA?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z trudnościami natury psychologicznej mającymi odzwierciedlenie w trudnościach życiowych, zawodowych i zdrowotnych. 

Niekoniecznie jest to psycholog. Psychoterapeuta to osoba, która po studiach magisterskich przez kolejne lata szkoli się w zawodzie psychoterapeuty poprzez udział w minimum 4-letnim szkoleniu, w wybranej szkole psychoterapeutycznej (zgodne ze standardami zawodowymi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministra Zdrowia oraz European Association for Psychotherapy), przechodzi własną psychoterapię i stale rozwija się konsultując swoją pracę w superwizji. Tylko w ten sposób uzyskuje się kwalifikacje i niezbędną wiedzą do prowadzenia psychoterapii. 

 

O CO MOŻESZ ZAPYTAĆ WYBIERAJĄC PSYCHOTERAPEUTĘ?
 • jakie posiada kwalifikacje (certyfikaty, rekomendacje, szkolenia)?

 • w jakiej szkole psychoterapii się kształcił?

 • jakie studia ukończył?

 • czy przeszedł własną psychoterapię?

 • do jakich organizacji zawodowych należy?

 • jak długo prowadzi psychoterapię?

 • czy jest pod stałą superwizją?

JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA?

O psychoterapii mówimy po odbyciu od 1 do 10 konsultacji i zawarciu kontraktu terapeutycznego. Nie ma stałej, z góry określonej liczby spotkań. Jest to zależne od problemu, z jakim zgłasza się pacjent, jego osobowości i motywacji do pracy nad sobą. 

 

CZY PSYCHOTERAPEUTA MOŻE ODMÓWIĆ PSYCHOTERAPII?

Tak. Psychoterapeuta może odmówić psychoterapii w m.in. w sytuacji:

- jeżeli pacjent złamie zasady obowiązujące podczas psychoterapii,
- jeżeli psychoterapeuta stwierdzi wskazanie do innego rodzaju leczenia (np. farmakologicznego),
- jeżeli psychoterapeuta uzna, że nie jest w stanie pomóc pacjentowi (w takiej sytuacji, może polecić innego psychoterapeutę),

- jeżeli w ocenie psychoterapeuty istnieją inne ważne powody, w jego ocenie wykluczające możliwość prowadzenia psychoterapii z daną osobą (w takiej sytuacji, może polecić innego terapeutę). 

 

Najczęściej psychoterapię stosuje się, kiedy:

 

zdiagnozowane są:

 • zaburzenia lękowe,

 • fobie,

 • ataki paniki,

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

 • depresje,

 • zaburzenia odżywiania,

 • niektóre choroby psychiczne,

 • choroby psychosomatyczne np: bóle, zawroty głowy, zdrętwienia, duszności, nadciśnienie, obniżona odporność itp.),

 • choroby autoimmunologiczne i inne,

 • problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)

 • inne

osoby doświadczają trudności związanych z realizacją swojego życia, np.:

 • mają trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi,

 • cierpią z powodu poczucia niskiej wartości czy braku sensu życia,

 • doświadczają kryzysów związanych np. z chorobą, ze stratą bliskiej osoby czy rozwodem, utratą pracy, doświadczeniem traumy, wypadku,

 • dążą do poprawy jakości swojego życia, poprzez rozwój swojej osobowości, przezwyciężanie swoich ograniczeń i zahamowań, zmianę postaw czy sposobów reagowania,

 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, kłopoty w związkach,

 • trudności z agresją i złością,

 • problemy z podejmowaniem decyzji, brak pewności siebie,

 • brak akceptacji swojego wyglądu, zaniżona samoocena,

 • problemy rodzinne,

 • rozwiązywanie problemów partnerskich (np. problemy w porozumiewaniu się, konflikty, zdrada, choroba w rodzinie, problemy seksualne),

 • trudności w związku z wejściem w nowy etap życia np.: problemy z zajściem

 • w ciążę, urodzenie dziecka, adopcja, problemy z nastoletnimi dziećmi, opuszczenie rodziny przez dzieci,

 • ciąża, poród i lęki z tym związane,

 • problemy dotyczące życia zawodowego (wypalenie zawodowe, utrata pracy, mobbing, trudności w znalezieniu pracy),

 • trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych,

 • uzależnienia, DDA, współuzależnienie (alkohol, narkotyki, seks, zakupy, Internet, hazard, leki),

 • chęć rozwoju osobistego, nabycia kluczowych kompetencji

 • inne problemy ważne dla klienta.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej i Systemowej Maria Milena Karlińska-Nehrebecka - http://pipi.org.pl/

 

Polska Federacja Psychoterapii -http://www.psychoterapia-polska.org/

 

European Association of Psychotherapy (EAP)​​​​​http://www.europsyche.org/

 

 

czytaj dalej ...