Monika Semczuk-Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy;

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, specjalista organizacji pomocy społecznej.