Adam Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy, psychoterapeuta certyfikowany w PTP Integratywnej i Systemowej, certyfokowany psychoterapeuta uzależnień;

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy.