ZESPÓŁ OŚRODKA

O nas

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów/psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią, którzy postanowili stworzyć wspólne miejsce oferujące możliwość korzystania właśnie z psychoterapii. W naszym Ośrodku pracują psychoterapeuci, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, posiadający certyfikaty psychoterapeutyczne lub będący w procesie certyfikacji.

Tomasz Kloc

magister psychologii, psychoterapeuta

– tel. 693 399 710

Monika Semczuk-Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy;

 

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, specjalista organizacji pomocy społecznej;

– tel. 691 739 444

Adam Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy, 

psychoterapeuta certyfikowany
w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej;

 

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, psychoterapeuta uzależnień w trakcie szkolenia do certyfikatu;

– tel. 691 739 860

Joanna Dutkowska

magister psychologii, psychoterapeuta

– tel. 500 395 498

Zespół Ośrodka stanowią niezależni psycholodzy specjalizujący się w psychoterapii, których połączyła pasja zawodowa. Wspólne  zainteresowania i cele  przyczyniły się do stworzenia miejsca, do którego zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy, wsparcia i rozwiązań oraz poszukujących odpowiedzi na pytania, na które samemu trudno znaleźć odpowiedź.

Dzięki wieloletnim szkoleniom w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i wielu innych miejscach, w jakich braliśmy udział, zdobywaliśmy wiedzę niezbędną do prowadzenia psychoterapii. 

 

Pracujemy w podejściu integratywnym z uwzględnieniem różnych podejść psychoterapeutycznych, włącznie z ujęciem systemowym. 

W swojej pracy korzystamy z superwizji certyfikowanych psychoterapeutów European Association of Psychotherapy (EAP), osób rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

Zanim zacznie się psychoterapia pierwszym etapem naszej pracy jest konsultacja, w czasie której osoba zgłaszająca się do gabinetu (pacjent/klient) przedstawia kłopot, z jakim się zgłasza. Podczas rozmowy formułowany jest problem oraz wynikające z tego cele psychoterapii, czyli do czego ma ona prowadzić. Pacjent może w tym czasie bardziej zrozumieć specyfikę swoich trudności, trochę poznać psychoterapeutę rozeznać się w proponowanych przez niego metodach pracy. W trakcie konsultacji może się okazać, że wskazana jest konsultacja z innym specjalistą np. psychiatrą czy lekarzem innej specjalności. Pacjent zapoznaje się z regulaminem gabinetu, ustalane są zasady współpracy, co składa się na tak zwany kontrakt terapeutyczny. Po ustaleniu kontraktu terapeutycznego i zakończeniu etapu konsultacji oraz za zgodą osoby zainteresowanej rozpoczyna się psychoterapia.

gallery/68153_919595044774746_1648994605973561289_n

Magdalena Hoda - Kloc

magister psychologii, psychoterapeuta

– tel. 663 753 483