Tomasz Kloc -

magister psychologii, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Wykształcenie psychologiczne zdobyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dodatkowo ukończyłem studium pedagogiczne. Dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii podjąłem w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie ukończyłem 4-letnie Studium Psychoterapii. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu zaawansowanym PROFI, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i kwalifikacje psychoterapeutyczne biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych: 
- psychoterapia i poradnictwo, 
- diagnoza kliniczna DSM-V,
- psychoterapia zburzeń lękowych, 
- psychoterapia zaburzeń depresyjnych, 
- psychoterapia par, 
- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie- psychosomatoterapia z elementami 
psychoneuroimmunologii,
- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie- psychosomatoterapia z elementami 
psychoneuroimmunologii- kurs zaawansowany.

jaki i poprzez udział w konferencjach: 
- MetaSystemowa psychoterapia uzależnień, 
- Międzynarodowa Konferencja Polskiej Federacji Psychoterapii, Niezależnych Psychoterapeutów Kryzysowych Ukrainy i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej pt. “Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość”,
- Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych,
- ,,O stawaniu się psychoterapeutą” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie,
- ,,Integratywna psychoterapia systemowa” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie,
- XV Konferencje Naukowa ,,Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych- FASD organizowanej przez PPP Nr 1 w Zamościu, PARPA, Prezydent Miasta Zamość.

Ponadto ukończyłem również inne szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie psychologii, m. in.:
- psychiatria środowiskowa,
- terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie;
- warsztatowa praca z grupą;
- wybrane zagadnienia z seksuologii i profilaktyki STI;
- podstawy pracy psychoprofilaktycznej /socjoterapeutycznej/ (w tym trening interpersonalny) i inne.

Jestem autorem publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z zakresu psychologii.

Dotychczas doświadczenia zawodowe zdobywałem w świetlicy socjoterapeutycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku interwencji kryzysowej, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym- opiniując na potrzeby sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich (jako biegły sądowy), a także pracując w licznych projektach (przeznaczonych dla uczniów w różnym wieku, np. z zakresu profilaktyki, kulturoterapii , dla bezrobotnych- wsparcie, aktywizacja zawodowa ). Opracowywałem i realizowałem autorskie programy specjalistycznych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej.

Obecnie pracuję w instytucji zajmującej się wspieraniem rodzin doświadczających trudności (poradnictwo i terapia), rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej; w gabinecie prywatnym będącym częścią szerszej inicjatywy psychoterapeutów funkcjonującej pod nazwą Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej, dodatkowo pracuję jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie oraz pod superwizją koleżeńską zespołu psychoterapeutów Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej.

Inspiracją w życiu i w pracy psychoterapeutycznej są dla mnie słowa Andrzeja Nehrebeckiego:  

"Prawdą jest to, co prowadzi do miłości."