Monika Semczuk-Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy;

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, specjalista organizacji pomocy społecznej.

Psychologię ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podnosząc swoje kwalifikacje dbałam o rozwój zawodowy zgodny z moimi zainteresowaniami, dlatego też podjęłam kształcenie jako trener umiejętności psychospołeczych w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe ze specjalizacji organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie doradztwa zawodowego. 

 

W związku z zainteresowaniem pracą w obszarze psychoterapii w 2007 roku podjęłam intensywne szkolenia z zakresu:

  • psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (wcześniej Krótkoterminowej) w Krakowie - 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej;
  • terapii systemowej jako terapeuta systemowy w Taunus - Institut für Systemaufstellungen (w Bad Homburg) w zakresie metody Berta Hellingera.
  • "Pracy z ciałem - Metody pracy z ciełem w praktyce psychoterapeuty": autorski program zajęć prowadzony przez Katarzynę Węglorz-Makuch - psychologa, psychoterapeutę: EAGT, EAP, PFP, trenera, superwizora.

oraz szkolenia m.in:

 

  • psychosomatoterapia,  

  • psychoterapia krótkoterminowa depresji,

  • integratywna psychoterapia krótkoterminowa,

  • diagnoza kliniczna: DSM–IV–TR,

  • hipnoza w psychoterapii i medycynie,

  • psychoterapia zaburzeń lękowych.

 

Aktywność zawodową zaczęłam w 2002 roku w obszarze pomocy społecznej jako psycholog i koordynator pracy zespołu terapeutycznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej w ośrodkach wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach współpracy przy realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej wspierałam swoim doświadczeniem wiele instytucji, fundacji i organizacji jako psycholog, trener i wykładowca. W międzyczasie doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Liceum Ogólnokształcącym.

 

Aktualnie pracuję w szkole ponadgimnazjalnej, w Ośrodku Pomocy Osobom Poszkodowanych w Przestępstwach, Punkcie Konsultacyjno –Terapeutycznym, Poradni Psychologicznej przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RESORT- MED” w Zamościu oraz w ramach prywatnej praktyki.
Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii. 

 

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u Katarzyny Węglorz-Makuch, psychologa, psychoterapeuty: EAGT, EAP, PFP, trenera, superwizora. 

Słowa, które inspirują mnie w życiu i pracy: 

"Bo­gac­twem człowieka są: uśmiech, przy­jaz­ny gest, po­god­ne słowo." - Phil Bosmans