Magdalena Hoda - Kloc

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W psychoterapii kształcenie podjęłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu zaawansowanym PROFI, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i kwalifikacje psychoterapeutyczne biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych, m.in.: 
- diagnoza kliniczna DSM-V,
- psychoterapia zburzeń lękowych, 
- psychoterapia zaburzeń depresyjnych, 
- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - psychosomatoterapia z elementami 
psychoneuroimmunologii,
- praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - psychosomatoterapia z elementami 
psychoneuroimmunologii- kurs zaawansowany.

Dotychczas doświadczenia zawodowe zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując w licznych projektach (przeznaczonych dla uczniów w różnym wieku, np. z zakresu profilaktyki, kulturoterapii, dla bezrobotnych - wsparcie, aktywizacja zawodowa) oraz w obszarze pomocy społecznej. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie oraz pod superwizją koleżeńską zespołu psychoterapeutów Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej.

Inspiracją w życiu i w pracy psychoterapeutycznej są dla mnie słowa Antoina de Saint-Exupéry 

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.