Swoją ścieżkę rozwoju zawodowego rozpocząłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie kontynuowałem w Instytucie Psychologii Zdrowia, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień, Taunus - Institut für Systemaufstellungen (w Bad Homburg).

Od 2007 roku intensywnie rozwijam się jako psychoterapeuta: 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej oraz szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej (wcześniej Krótkoterminowej) w Krakowie.

M.in.:

 • psychosomatoterapia,

 • psychoterapia krótkoterminowa depresji,

 • integratywna psychoterapia krótkoterminowa,

 • diagnoza kliniczna: “DSM–IV–TR",

 • hipnoza w psychoterapii i medycynie,

 • psychoterapia zaburzeń lękowych,

 • "Psychoterapeuta jako narzędzie zmiany w psychoterapii"

 • „Normalne jedzenie – w poszukiwaniu harmonii między ciałem a umysłem. Praca z osobami objadającymi się”.

Ponadto ukończyłem:

 • NLP Master Practitioner - szkolenie certyfikacyjne kurs

 • Practitioner of NLP - szkolenie certyfikacyjne organizowane przez Polski Instytut NLP

 • Praktyka NLP i Mistrza NLP.

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2001 roku w obszarze doradztwa zawodowego oraz jako trener i wykładowca przy realizacji projektów unijnych. Pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego "Psycho-Med" w Tomaszowie Lubelskim oraz Poradni Psychologicznej przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RESORT- MED” w Zamościu. Aktualnie współpracuję również  z Ośrodkiem Pomocy Osobom Poszkodowanych w Przestępstwach, Punkcie Konsultacyjno –Doradczym udzielając pomocy psychologicznej i prowadząc psychoterapię. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. 

 

Pracuję pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej w Krakowie. Posiadam Rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Adam Sołek

psychoterapeuta certyfikowany (ECP) w European Association for Psychotherapy, psychoterapeuta certyfikowany w PTP Integratywnej;

magister psychologii, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, psychoterapeuta uzależnień w trakcie szkolenia do certyfikatu.

Inspiracją dla mnie jest zdanie Oscara Wilde'a: "Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.”