Czasami życie niesie pytania, na które trudno znaleźć odpowiedzi. Bywa, że pojawiają się sytuacje, przeszkody na drodze realizacji, w których trudno znaleźć rozwiązanie prowadzące do harmonii i spokoju. Są sytuacje, w których życie nas przerasta. Mogą im towarzyszyć niepokój, lęk a nawet poczucie bezradności jako nieodłączne elementy naszej egzystencji. Często jesteśmy w stanie poradzić sobie z nimi sami lub/i z pomocą bliskich osób, rodziny.  Czasami jednak zdarza się, że nasza psychika nie radzi sobie. Przejawia się to wtedy w formie różnych objawów (np. bólów somatycznych, natrętnych myśli, zachowań, fobii, zaburzeń jedzenia, uzależnień, niekontrolowanych zachowań). W takich sytuacjach pomocna jest psychoterapia. 

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Ośrodka

Witamy na stronie

Zamojskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej